Địa chỉ: Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 02963 852012
Hotline: 02963 852012

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017