Địa chỉ: Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 0296-3852012
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo Hướng Dương

Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang
0296-3852012
c0huongduonglx@angiang.edu.vn